Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Công văn số:12081/BTC-TCHQ V/v Thủ tục hải quan đối với vật tư xây dựng đưa từ nội địa vào DNCX

BỘ TÀI CHÍNH
_______
Số: 12081/BTC-TCHQ
V/v Thủ tục hải quan đối với vật tư xây dựng đưa từ nội địa vào DNCX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên
(Địa chỉ: Khu CN Yên Bình I, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên)

Trả lời công văn số 1608/LOG/SEVT ngày 16/08/2013 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan khi đưa vật tư xây dựng sản xuất trong nước vào xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính thì hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào mà không cần tờ khai hải quan nếu đáp ứng các điều kiện về hợp đồng và hóa đơn, chứng từ theo quy định. Căn cứ hướng dẫn trên, đối với hàng hóa là vật tư sản xuất trong nước phục vụ xây dựng, lắp đặt cho SEVT (bao gồm cả trường hợp nhà thầu tự sản xuất và cung cấp), Bộ Tài chính đồng ý đề xuất của SEVT về việc không yêu cầu nhà thầu mở tờ khai hải quan đối với hàng hóa là vật tư có nguồn gốc sản xuất trong nước đưa vào xây dựng, lắp đặt theo hợp đồng thầu với SEVT.

SEVT chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng đúng mục đích hàng hóa đưa từ nội địa vào xây dựng công trình công trình và các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)

Bộ Tài chính hướng dẫn để Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên được biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27354-Cong-van-so-12081-BTC-TCHQ-V-v-Thu-tuc-hai-quan-doi-voi-vat-tu-xay-dung-dua-tu-noi-dia-vao-DNCX#ixzz2k8UKorHX

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © . DIỄN ĐÀN XNK VIỆT NAM - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger