Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Công văn số: 5384/TCHQ-TXNK V/v Thực hiện Luật số 21/2012/QH13

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5384/TCHQ-TXNK
V/v Thực hiện Luật số 21/2012/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Posco SS-Vina
(Khu công nghiệp Phú Mỹ II, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 0704/CVGTGT ngày 04/07/2013 của Công ty TNHH Posco SS-Vina về việc thực hiện gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 92/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010 của Bộ Tài chính; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính để có hướng dẫn thực hiện thống nhất tại Thông tư 194/2010/TT-BTC.

Trong thời gian chờ ban hành Thông tư, để thống nhất với quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế đề nghị Công ty TNHH Posco SS-Vina thực hiện theo hướng dẫn tại Luật số 21/2012/QH13 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013 và công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Posco SS-Vina biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27355-Cong-van-so-5384-TCHQ-TXNK-V-v-Thuc-hien-Luat-so-21-2012-QH13#ixzz2k8UYl5xJ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © . DIỄN ĐÀN XNK VIỆT NAM - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger