Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Công văn số: 5362/TCHQ-GSQL V/v Nhập khẩu xe động cơ điện

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5362/TCHQ-GSQL
V/v Nhập khẩu xe động cơ điện
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2013

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Nội Bài.
(Đ/c: Thôn Thắng Lợi, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội)

Trả lời công văn số 142/CV-CTCP ngày 20/8/2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nội Bài về việc nhập khẩu xe chuyên dùng gắn động cơ điện qua cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/6/2010 của liên Bộ Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính quy định về nhập khẩu xe ô tô chở người dưới 16 chỗ chưa qua sử dụng thì "ô tô chở người chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân-Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu". Việc xác định xe chuyên dùng gắn động cơ điện của Công ty nhập khẩu có phải là xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi chịu sự điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC nêu trên hay không phải căn cứ vào kết quả kiểm tra của Cục Đăng kiểm Việt Nam (là cơ quan kiểm tra chuyên ngành). Do vậy, cơ quan Hải quan sẽ căn cứ kết quả kiểm tra Cục Đăng kiểm Việt Nam để xem xét việc giải quyết thủ tục thông quan xe chuyên dùng gắn động cơ điện của Công ty tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Đầu tư Nội Bài biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27357-Cong-van-so-5362-TCHQ-GSQL-V-v-Nhap-khau-xe-dong-co-dien#ixzz2k8UfTTSg

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © . DIỄN ĐÀN XNK VIỆT NAM - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger