Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Công văn số: 5346/TCHQ-TXNK V/v Ưu đãi thuế nhập khẩu

- 0 nhận xét
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5346/TCHQ-TXNK
V/v Ưu đãi thuế nhập khẩu
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH cơ khí chế tạo và bê tông FECON
(Khu CN số 4, Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa)

Trả lời công văn số 03/2013/CV-FCNS ngày 29/8/2013 của Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và bê tông fecon Nghi Sơn về việc miễn thuế nhập khẩu đối với dự án đầu tư trong khu Kinh tế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định được thực hiện theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ, theo đó: Địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu thực hiện theo Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp) và Nghị định số 53/2010/NĐ-CP ngày 19/05/2010 quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính. Các dự án đầu tư vào khu Kinh tế, Khu Công nghiệ không thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi thuế; do đó, dự án của Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Be tông fecon Nghi Sơn đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn không được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH cơ khí chế tạo và bê tông FECON Nghi Sơn biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27359-Cong-van-so-5346-TCHQ-TXNK-V-v-Uu-dai-thue-nhap-khau#ixzz2k8Uusmro
[Continue reading...]

Công văn số: 5348/TCHQ-TXNK V/v Phân loại xe máy nhập khẩu

- 0 nhận xét
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5348/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại xe máy nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Vàng Phước Sơn

Trả lời công văn số 673-13/PSGC ngày 5.8.2013 của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn về việc áp mã số hàng hóa cho mặt hàng khai báo là xe chuyên dùng chở vật liệu nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15.11.2012 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;

Tham khảo chú giải chi tiết HS các nhóm 87.04, 87.09; thì:

1/ Mặt hàng nhập khẩu được xác định là xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa, loại tự đổ được thiết kế sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộ, tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn thuộc mã số 8704.10.27

2/ Nếu hàng nhập khẩu được xác định là xe vận chuyển, loại tự hành, không lắp kèm thiết bị nâng hạ hoặc cặp giữ, thuộc loại dùng trong nhà máy, kho hàng, bến cảng hoặc sân bay để vận chuyển hàng hóa trong phạm vi gần thuộc nhóm 87.09 (trừ các xe tự đổ)

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Đà Nẵng kiểm tra hồ sơ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu, xác định chính xác tính chất của mặt hàng nhập khẩu, đối chiếu với chú giải chi tiết HS nhóm 87.04 và 87.09, phân biệt xe của hai nhóm trên để phân loại, áp mã đúng theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Vàng Phước Sơn biết và liên hệ với Cục Hải quan TP. Đà Nẵng để được giải quyết theo quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27358-Cong-van-so-5348-TCHQ-TXNK-V-v-Phan-loai-xe-may-nhap-khau#ixzz2k8UoEqTx
[Continue reading...]

Công văn số: 5362/TCHQ-GSQL V/v Nhập khẩu xe động cơ điện

- 0 nhận xét
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5362/TCHQ-GSQL
V/v Nhập khẩu xe động cơ điện
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2013

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Nội Bài.
(Đ/c: Thôn Thắng Lợi, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội)

Trả lời công văn số 142/CV-CTCP ngày 20/8/2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nội Bài về việc nhập khẩu xe chuyên dùng gắn động cơ điện qua cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/6/2010 của liên Bộ Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính quy định về nhập khẩu xe ô tô chở người dưới 16 chỗ chưa qua sử dụng thì "ô tô chở người chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân-Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu". Việc xác định xe chuyên dùng gắn động cơ điện của Công ty nhập khẩu có phải là xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi chịu sự điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC nêu trên hay không phải căn cứ vào kết quả kiểm tra của Cục Đăng kiểm Việt Nam (là cơ quan kiểm tra chuyên ngành). Do vậy, cơ quan Hải quan sẽ căn cứ kết quả kiểm tra Cục Đăng kiểm Việt Nam để xem xét việc giải quyết thủ tục thông quan xe chuyên dùng gắn động cơ điện của Công ty tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Đầu tư Nội Bài biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27357-Cong-van-so-5362-TCHQ-GSQL-V-v-Nhap-khau-xe-dong-co-dien#ixzz2k8UfTTSg
[Continue reading...]

Công văn số: 5384/TCHQ-TXNK V/v Thực hiện Luật số 21/2012/QH13

- 0 nhận xét
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5384/TCHQ-TXNK
V/v Thực hiện Luật số 21/2012/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Posco SS-Vina
(Khu công nghiệp Phú Mỹ II, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 0704/CVGTGT ngày 04/07/2013 của Công ty TNHH Posco SS-Vina về việc thực hiện gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 92/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010 của Bộ Tài chính; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính để có hướng dẫn thực hiện thống nhất tại Thông tư 194/2010/TT-BTC.

Trong thời gian chờ ban hành Thông tư, để thống nhất với quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế đề nghị Công ty TNHH Posco SS-Vina thực hiện theo hướng dẫn tại Luật số 21/2012/QH13 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013 và công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Posco SS-Vina biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27355-Cong-van-so-5384-TCHQ-TXNK-V-v-Thuc-hien-Luat-so-21-2012-QH13#ixzz2k8UYl5xJ
[Continue reading...]

Công văn số:12081/BTC-TCHQ V/v Thủ tục hải quan đối với vật tư xây dựng đưa từ nội địa vào DNCX

- 0 nhận xét
BỘ TÀI CHÍNH
_______
Số: 12081/BTC-TCHQ
V/v Thủ tục hải quan đối với vật tư xây dựng đưa từ nội địa vào DNCX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên
(Địa chỉ: Khu CN Yên Bình I, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên)

Trả lời công văn số 1608/LOG/SEVT ngày 16/08/2013 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan khi đưa vật tư xây dựng sản xuất trong nước vào xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính thì hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào mà không cần tờ khai hải quan nếu đáp ứng các điều kiện về hợp đồng và hóa đơn, chứng từ theo quy định. Căn cứ hướng dẫn trên, đối với hàng hóa là vật tư sản xuất trong nước phục vụ xây dựng, lắp đặt cho SEVT (bao gồm cả trường hợp nhà thầu tự sản xuất và cung cấp), Bộ Tài chính đồng ý đề xuất của SEVT về việc không yêu cầu nhà thầu mở tờ khai hải quan đối với hàng hóa là vật tư có nguồn gốc sản xuất trong nước đưa vào xây dựng, lắp đặt theo hợp đồng thầu với SEVT.

SEVT chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng đúng mục đích hàng hóa đưa từ nội địa vào xây dựng công trình công trình và các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)

Bộ Tài chính hướng dẫn để Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên được biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27354-Cong-van-so-12081-BTC-TCHQ-V-v-Thu-tuc-hai-quan-doi-voi-vat-tu-xay-dung-dua-tu-noi-dia-vao-DNCX#ixzz2k8UKorHX
[Continue reading...]

Công văn số: 5406/TCHQ-TXNK V/v Xác minh thiết bị đồng bộ

- 0 nhận xét
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5406/TCHQ-TXNK
V/v Xác minh thiết bị đồng bộ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Geng thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh
(KKT Vũng Áng - Kỳ Long - Kỳ Anh - Hà Tĩnh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1308081/CV-FHS ngày 28/08/2013 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh về việc xác định thiết bị đồng bộ để áp dụng thuế theo máy chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ci6ng văn của Công ty chỉ nêu tên hàng hóa mà không có hồ sơ kèm theo nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở trả lời cụ thể.

Đề nghị Công ty nghiên cứu Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thủ tục kê khai, phân loại, tính thuế đối với máy móc thiết bị thuộc các Chương 84 và Chương 85 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi là tổ hợp, dây chuyền, đáp ứng chú giải 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam tại Điều 97 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hoặc liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Geng thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27353-Cong-van-so-5406-TCHQ-TXNK-V-v-Xac-minh-thiet-bi-dong-bo#ixzz2k8UCv89J
[Continue reading...]

Công vắn số: 5415/TCHQ-TXNK V/v Hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu

- 0 nhận xét
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5415/TCHQ-TXNK
V/v Hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Ngọc Thiên

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 87/NT/CV/2013 ngày 30/8/2013 của Công ty TNHH Ngọc Thiên về việc xin hướng dẫn thủ tục miễn thuế xuất khẩu theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/1/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 04/2009/NĐ-CP) đối với mặt hàng nhôm thỏi và hạt nhựa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để được hưởng ưu đãi, hỗ trợ về thuế xuất khẩu theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP, dự án đầu tư hoạt động bảo vệ môi trường, sản xuất nhôm thỏi và hạt nhựa của Công ty phải đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 2; khoản 1 Điều 5, khoản 3 Điều 14, khoản 2 Phần C – Danh mục Nghị định 04/2009/NĐ-CP;

Căn cứ chức năng, thẩm quyền quy định tại Điều 24 Nghị định, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được xác định là đối tượng được áp dụng Nghị định 04/2009/NĐ-CP; Bộ Công Thương để được xác định các sản phẩm nhôm thỏi, hạt nhựa là các sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải.

Trên cơ sở ý kiến xác nhận của các Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, căn cứ quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét, giải quyết theo chức năng, thẩm quyền quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Ngọc Thiên được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27352-Cong-van-so-5415-TCHQ-TXNK-V-v-Huong-dan-thu-tuc-uu-dai-thue-xuat-khau#ixzz2k8TutBTD
[Continue reading...]
 
Copyright © . DIỄN ĐÀN XNK VIỆT NAM - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger