Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Toyota bị hải quan từ chối thẳng thừng về chế độ ưu tiên

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có công văn từ chối thẳng thừng đề nghị của Toyota Việt Nam xin được áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan theo Thông tư 63/2011/TT-BTC và Thông tư 105/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.Sở dĩ, Toyota Việt Nam chưa được thực hiện chế độ ưu tiên trên là do công ty này nhiều lần bị Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc xử phạt vi phạm hành chính và 01 lần bị Cục Kiểm tra sau thông quan -Tổng cục Hải quan xử phạt với mức tiền phạt trên 1 tỷ đồng.

Theo Thông tư 63/2011/TT-BTC, khi một doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên thì sẽ được hưởng nhiều chế độ ưu tiên quy định tại Thông tư này ở tất cả các đơn vị hải quan trong toàn quốc, cả trong giai đoạn làm thủ tục thông quan hàng hóa và giai đoạn kiểm tra sau thông quan. Cụ thể, doanh nghiệp được miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa (trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng), cơ quan hải quan không thực hiện việc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp (trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng và trường hợp kiểm tra để đánh giá sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật).

Một trong những điều kiện để doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan xem xét công nhận là doanh nghiệp ưu tiên là doanh nghiệp chưa bị cơ quan hải quan và các cơ quan như Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu công nghiệp xử lý vi phạm pháp luật hoặc, trong thời hạn 36 tháng, không quá 03 (ba) lần bị mỗi cơ quan nói trên xử lý vi phạm hành chính (không bao gồm việc phạt chậm nộp tiền thuế) bằng hình thức phạt tiền với mức phạt mỗi lần trên 20 triệu đồng…Ngoài ra, doanh nghiệp phải có kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đạt khoảng 350 triệu USD/01 năm…
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © . DIỄN ĐÀN XNK VIỆT NAM - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger