Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Từ năm 2011, đánh giá hoạt động ngành Hải quan qua hệ thống chỉ số

Xu hướng toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại và hội nhập hiện nay đòi hỏi cơ quan hải quan phải hoạt động hiệu quả hơn. Đánh giá hoạt động của cơ quan hải quan như thế nào là hiệu quả phải có căn cứ khoa học, dựa trên những số liệu cụ thể mang tính định lượng. Trên thế giới rất nhiều các cơ quan Hải quan đều xác định tầm nhìn và phương hướng chiến lược cho mình để từ đó xây dựng các chỉ số hoạt động chính nhằm đo lường hiệu quả hoạt động của ngành với những phương pháp và cách thức đo lường khác nhau. Hiện nay, Hải quan Việt Nam đã ban hành danh mục chỉ số đánh giá hoạt động hải quan từ năm 2011 theo Quyết định số 1314/QĐ-TCHQ ngày 19/7/2011.
Công cụ để xác định kết quả và hiệu quả hoạt động của hải quan
Đánh giá hoạt động hải quan là việc sử dụng đồng bộ các công cụ (định hướng, mục tiêu, điểm chuẩn, chỉ số đánh giá hoạt động) để đánh giá hoạt động của cơ quan Hải quan các cấp trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ số đánh giá hoạt động hải quan là một công cụ để xác định kết quả và hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan, giúp đánh giá sự tiến bộ, hướng tới tầm nhìn và các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của cơ quan Hải quan. Mỗi một chỉ số sẽ có các tiêu chí đánh giá như mục đích sử dụng; xác định nội hàm tiêu chí; tính toán chỉ số (trong đó có công thức tính).
Hệ thống chỉ số được đưa ra hiện nay đảm bảo được thống nhất trong toàn ngành, đo lường được, giúp cơ quan hải quan xác định được kết quả, hiệu quả hoạt động định đánh giá. Đây chính là những con số “biết nói”, đánh giá được một cách chính xác và trung thực nhất hiệu quả hoạt động của Hải quan Việt Nam.
Chỉ số cụ thể đánh giá chuyên sâu nhiều lĩnh vực hải quan
Ngành hải quan đã nghiên cứu, trao đổi để đưa ra danh mục các chỉ số có tính khả thi nhất thuộc các lĩnh vực: Giám sát quản lý, Quản lý thuế, Kiểm tra sau thông quan, Điều tra chống buôn lậu, Giải quyết khiếu nại, Quản lý nguồn nhân lực, gồm 06 chỉ số tổng quát và 26 chỉ số cụ thể.
Nhóm chỉ số tổng quát: Tổng chi phí thường xuyên cho hoạt động hải quan trên tổng số thu do cơ quan Hải quan thực hiện; Số tờ khai trung bình hàng năm được thực hiện bởi mỗi công chức Hải quan; Tổng chi phí thường xuyên cho hoạt động hải quan trên tổng số công chức Hải quan; Tổng số thuế do cơ quan Hải quan thu trên tổng số thuế nộp vào Ngân sách nhà nước; Thời gian giải phóng hàng trung bình; Sự hài lòng của khách hàng đối với hoạt động hải quan.
Nhóm chỉ số cụ thể bao gồm hầu hết hoạt động của ngành hải quan, cụ thể như Tổng số thu trên tổng dự toán thu hàng năm; Tổng số nợ thuế chuyên thu quá hạn thu hồi được trên tổng số nợ thuế chuyên thu quá hạn phải thu hồi; Tổng số hồ sơ xét miễn thuế được giải quyết trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận trên tổng số hồ sơ xét miễn thuế đầy đủ, hợp lệ đã nộp; Tổng số tờ khai hoàn thành việc đăng ký, tiếp nhận, cấp số trong thời gian 30 phút trên tổng số tờ khai đã được đăng ký, tiếp nhận, cấp số; Tổng số doanh nghiệp được kiểm tra sau thông quan trên tổng số doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu,….
Việc xây dựng và vận hành Hệ thống chỉ số được thực hiện theo lộ trình được đề cập tại Kế hoạch cải cách hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2011- 2015. Hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động hải quan thực hiện bắt đầu từ năm 2011 bước đầu sẽ đánh giá chuyên sâu một số lĩnh vực hoạt động hải quan, đồng thời hệ thống chỉ số này vẫn được tiếp tục hoàn thiện để sử dụng cho những năm tiếp theo./.
Hương Nhung

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © . DIỄN ĐÀN XNK VIỆT NAM - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger