Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Thông báo: Kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011

BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỔNG CỤC  HẢI QUAN NĂM 2011


 

                   Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2011THÔNG BÁO
Kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức
Tổng cục Hải quan năm 2011

Căn cứ Quyết định số 1811/QĐ-BTC ngày 28/7/2011 của Bộ Tài chính phê duyệt kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011, Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 thông báo:
1. Kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Hải quan năm 2011:
- Phụ lục I: kết quả thi tuyển công chức Hải quan năm 2011 Đợt 1;
- Phụ lục II: kết quả thi tuyển công chức Hải quan năm 2011 Đợt 2;
- Phụ lục III: kết quả xét tuyển công chức Hải quan năm 2011 (vào các đơn vị có hệ số phụ cấp khu vực từ 0.5 trở lên);
- Phụ lục IV: kết quả xét tuyển viên chức Hải quan năm 2011 vào Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu và Báo Hải quan.
 
(Các Phụ lục kèm theo thông báo này)
Thí sinh lưu ý theo dõi cách tính tổng điểm thi tuyển và xét tuyển tại cuối mỗi Phụ lục kèm theo.
2. Phúc khảo kết quả bài thi tuyển, điểm hồ sơ xét tuyển:
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển công chức và kết quả điểm hồ sơ xét tuyển công chức, viên chức (không phúc khảo đối với hình thức thi vấn đáp) kể từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 15/8/2011.
Đơn phúc khảo của thí sinh nêu rõ thông tin: Họ tên thí sinh, giới tính, quê quán, năm sinh, số báo danh, đăng ký dự thi vào đơn vị nào, phúc khảo môn thi nào, kết quả điểm thi hiện tại của môn thi đó.
Thí sinh gửi đơn phúc khảo trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện đến các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đăng ký dự tuyển hoặc gửi về Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 theo địa chỉ: Số 162 – Nguyễn Văn Cừ - Quận Long Biên – Tp. Hà Nội.
Hội đồng không giải quyết phúc khảo đối với các đơn phúc khảo nhận được sau thời hạn kể trên (tính theo ngày đơn đến tại bộ phận văn thư của Tổng cục Hải quan hoặc các Cục Hải quan tỉnh, thành phố) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.
            *Thông báo này thay cho Giấy báo điểm thi tới thí sinh của Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011.
Căn cứ kết quả điểm thi đã được Bộ Tài chính phê duyệt và kết quả điểm phúc khảo, đối chiếu với chỉ tiêu tuyển dụng được quy định trong Đề án tuyển dụng, Tổng cục Hải quan sẽ ban hành quyết định tuyển dụng gửi tới từng thí sinh trúng tuyển (dự kiến vào đầu tháng 9/2011).
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 thông báo./.

Tải về:  - Phụ lục I

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © . DIỄN ĐÀN XNK VIỆT NAM - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger