Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Tháo gỡ thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thuỷ sản cho sản xuất, xuất khẩu

Bộ Tài Chính đã có công văn trả lời kiến nghị của VASEP về các giải pháp cho thủ tục NK nguyên liệu thủy sản phục vụ sản xuất, XK. Tại công văn này, Bộ Tài Chính đã đồng ý với phấn lớn kiến nghị của VASEP...

Trước đó, ngày 29/3/2011, Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn kiến nghị số 08/2011/VASEP-VPĐD về vấn đề này.

Bộ Tài Chính đồng ý với kiến nghị của VASEP rằng, đối với các lô hàng XK, NK khai báo sai về số lượng hàng hóa trên tờ khai so với thực tế XK, NK và trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn kiểm tra thực tế hàng hóa được khai bổ sung về số lượng nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 12, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Tuy nhiên, với kiến nghị xem xét cho mặt hàng thủy sản được chuyển sang diện hoàn thuế trước, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế sau để trong trường hợp DN phải tạm nộp thuế sau đó xin hoàn lại khi xuất đi thì thủ tục hoàn thuế được nhanh chóng hơn, giúp DN quay được vòng vốn. Bộ Tài Chính đề nghị các DN chế biến, XK thủy sản thực hiện đúng theo quy định tại Điều 60, Luật quản lý thuế, khoản 1 Điều 30 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 của Chính phủ thì cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế sau theo quy định của pháp luật đã được hướng dẫn cụ thể tại Điều 128 Thông tư số 194/TT-BTC ngày 6/12/2010.

Còn trong trường hợp DN NK một lô nguyên liệu từ nước ngoài về sản xuất chế biến, sau đó bán lại cho phía nước ngoài, hai bên thỏa thuận việc thanh toán giữa hai bên sẽ được thực hiện theo phương pháp bù trừ giữa giá trị hàng XK và trị giá hàng hóa của phía nước ngoài. 

Để bù trừ hết trị giá hàng của lô nguyên liệu nhập từ nước ngoài, DN cần phải xuất đến 5 chuyến hàng XK, nếu chỉ mới xuất đến chuyến thứ 3 mà cần phải làm hồ sơ xin không thu thuế hoặc hoàn thuế thì số tiền chênh lệch mà DN còn nợ phía nước ngoài phải được thực hiện thanh toán qua ngân hàng mới đủ hồ sơ để nộp thanh khoản xin không thu thuế cho phần nguyên liệu NK đã sử dụng trong 3 lô hàng đã xuất (theo quy định tại phần 4.6, mục c trong Phụ lục 1 – Thông tư 194/2010/TT-BTC). 

Điều này làm DN buộc phải mua ngoại tệ để thanh toán cho khách hàng mà không được phép cấn trừ cho những lô hàng tiếp theo. Việc này cũng gây mất cân đối ngoại tệ cho DN. Do đó, Thông tư cần bổ sung nội dung cho phép DN còn nợ tiền khách hàng nước ngoài thì khoản tiền nợ đó được phép cấn trừ cho những lô hàng tiếp theo để DN chủ động được nguồn vốn, không phải mua ngoại tệ trả cho khách hàng.

Bộ Tài Chính đồng ý với kiến nghị của VASEP về việc cho phép DN thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau đối với nguyên liệu NK cấu thành trong sản phẩm XK đã được bù trừ từ phía nước ngoài. Số tiền chênh lệch còn lại mà DN còn nợ tiền khách hàng nước ngoài thì khoản nợ đó được phép cấn trừ cho các lô hàng tiếp theo.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © . DIỄN ĐÀN XNK VIỆT NAM - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger