Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 01/7 đến ngày 15/7/2011

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7 (từ 01/7 đến 15/7) đạt 7,63 tỷ USD, giảm 11 % so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 6/2011.
Với kết quả đạt được trong 15 ngày đầu tháng 7/2011 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/7/2011 đạt 100,32 tỷ USD, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó, xuất khẩu đạt 46,86 tỷ USD, tăng 32,7% và nhập khẩu là 53,46 tỷ USD, tăng 25,8%. Cụ thể:
Về xuất khẩu:
Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7/2011 đạt 3,75 tỷ USD, giảm 10,6%  so với 15 ngày cuối tháng 6/2011.
Theo số liệu thống kê hải quan trong nửa đầu tháng 7/2011, hầu hết các nhóm hàng xuất khẩu đều có kim ngạch xuất khẩu giảm. Riêng nhóm hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm đạt 408,64 triệu USD, tăng gấp 1,5 lần (tương ứng tăng 146 triệu USD) so với 15 ngày trước đó.
Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu một số nhóm hàng từ 01/01/2011 đến 15/07/2011 so với cùng kỳ năm 2010

Tên hàng
Kim ngạch từ 01/1 đến 15/7/2011 (triệu USD)
So với cùng kỳ năm 2010
Trị giá tăng (triệu USD)
Tốc độ tăng (%)
Tổng kim ngạch
46.864
11.543
32,7
Doanh nghiệp FDI
21.591
5.368
33,1
Hàng dệt. may
6.853
1.571
29,7
Điện thoại các loại và linh kiện
2.337
1.530
189,8
Cà phê
1.953
919
88,9
Giày dép các loại
3.292
784
31,3
Dầu thô
3.571
722
25,3
Cao su
1.419
647
83,8
Hàng thủy sản
2.857
639
28,8
Xăng dầu các loại
1.077
442
69,6
Máy móc. thiết bị. dụng cụ phụ tùng khác
1.849
360
24,2
Xơ. sợi dệt các loại
953
292
44,1
So với nửa cuối tháng 06/2011, một số nhóm hàng có mức giảm kim ngạch nhiều nhất trong nửa đầu tháng 07/2011 là hàng dệt may: giảm 99 triệu USD; phương tiện vận tải & phụ tùng: giảm 64 triệu USD; than đá: giảm 51  triệu USD; hàng thuỷ sản: giảm 49 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện: giảm 47 triệu USD;…
Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 1,63 tỷ USD, giảm 21,4% so với 15 ngày cuối tháng 6/2011, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm này từ đầu năm đến hết ngày 15/7/2011 lên 21,59 tỷ USD, tăng 33,1% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 46,1% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.
Về nhập khẩu:
Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7/2011 đạt  3,88 tỷ USD, giảm 11,4%  so với 15 ngày cuối tháng 6/2011.
So với nửa cuối tháng 6/2011, một số nhóm hàng có mức giảm kim ngạch nhiều nhất trong 15 ngày đầu tháng 7/2011 là xăng dầu các loại: giảm 192 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: giảm 84 triệu USD; vải: giảm 48 triệu USD; ô tô nguyên chiếc: giảm 35 triệu USD; thức ăn gia súc & nguyên liệu: giảm 34 triệu USD…
Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu một số nhóm hàng từ ngày 01/01/2011-15/07/2011 so với cùng kỳ năm 2010


Tên hàng
Kim ngạch từ 01/1 đến 15/7/2011 (triệu USD)
So với cùng kỳ năm 2010
Trị giá tăng (triệu USD)
Tốc độ tăng (%)
Tổng kim ngạch
53.463
10.972
25,8
Doanh nghiệp FDI
23.496
5.402
29,9
Xăng dầu các loại
5.655
2.018
55,5
Vải các loại
3.671
960
35,4
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
7.633
850
12,5
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
3.010
623
26,1
Chất dẻo nguyên liệu
2.465
575
30,4
Dầu thô
420
420
-
Hóa chất
1.397
362
34,9
Điện thoại các loại và linh kiện
1.049
354
50,8
Bông các loại
676
337
99,2
Phân bón các loại:
782
301
62,6
Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 1,86 tỷ USD, giảm 5,6% so với 15 ngày cuối tháng 6/2011, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm này từ đầu năm đến hết ngày 15/7/2011 lên 23,5 tỷ USD, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 43,9% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © . DIỄN ĐÀN XNK VIỆT NAM - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger