Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Lạ đời chuyện hàng nhập không có tên trong danh mục quản lý

Trong quá trình thực hiện Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Cục Hải quan địa phương đã gặp phải vướng mắc vì theo Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư này, một số mặt hàng không có tên trong Danh mục và Biểu thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Theo quy định tại Thông tư số: 24/2010/TT-BNNPTNT thì hàng hóa thuộc Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụnng; Danh mục thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng; Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam phải thỏa mãn cả ba điều kiện là có mã số HS, tên hoạt chất-nguyên liệu (common name), tên thương phẩm (trade name – bao gồm cả tên thương phẩm, hàm lượng và dạng thuốc).

Tuy nhiên, nhiều mã số HS quy định tại các Danh mục thuốc bảo vệ thực vật ban kèm Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT không có trong Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 107/2007/QĐ-BTC và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC. Cụ thể, mặt hàng thuốc trừ sâu – mã số HS 3808.10; 380820; thuốc trừ cỏ - mã số HS 3808.30; thuốc điều hòa sinh trưởng – mã số HS 3808.30…là những mã số HS không có trong Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu và Biểu thuế nêu trên. Chính vì sự mâu thuẫn này nên các Cục Hải quan địa phương đã không có cơ sở để xác định hàng hóa được hay không được phép nhập khẩu để sử dụng ở Việt Nam.

Để tạo thuận lợi cho các Cục Hải quan địa phương và Doanh nghiệp trong việc thực hiện Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Bảo vệ thực vật (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) phối hợp với Tổng cục Hải quan xem xét lại để thống nhất mã số đối với các mặt hàng thuốc nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư này.

(Theo Diễn đàn doanh nghiệp)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © . DIỄN ĐÀN XNK VIỆT NAM - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger