Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Hàng điện, điện tử XNK phải công bố hàm lượng hoá chất độc hại

Các sản phẩm điện, điện tử được sản xuất, nhập khẩu phải thực hiện việc công bố thông tin về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại. Theo đó, tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm điện, điện tử đều phải tuân thủ quy định này.

Đây là nội dụng của Thông tư
30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử mà Bộ Công Thương mới ban hành.

Theo đó, có 8 nhóm sản phẩm điện, điện tử lưu thông trên thị trường Việt Nam phải đảm bảo giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại được quy định.


Cụ thể gồm: thiết bị gia dụng loại lớn, thiết bị gia dụng loại nhỏ, thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông, thiết bị tiêu dùng, thiết bị chiếu sáng, công cụ điện, điện tử (trừ các công cụ lớn, cố định sử dụng trong công nghiệp), đồ chơi, thiết bị giải trí, thể thao, dụng cụ đo lường tự động.


Thông tư
30 quy định, hóa chất độc hại bị giới hạn trong sản phẩm điện, điện tử gồm: chì (Pb), cadimi (Cd), thủy ngân (Hg), crom hóa trị 6 (Cr6+), polybrominated biphenyl (PBB) và polybrominated diphenyl ete (PBDE).

Đối với Pb hàm lượng giới hạn cho phép là 0,1% khối lượng; Hg hàm lượng giới hạn cho phép là 0,1% khối lượng; Cd hàm lượng giới hạn cho phép là 0,01% khối lượng; Cr6+ hàm lượng giới hạn cho phép là 0,1% khối lượng; PBB hàm lượng giới hạn cho phép là 0,1% khối lượng; PBDE hàm lượng giới hạn cho phép là 0,1% khối lượng
.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm điện, điện tử phải có trách nhiệm đảm bảo các sản phẩm điện, điện tử được sản xuất hoặc nhập khẩu có hàm lượng các hóa chất độc hại không vượt quá giới hạn được quy định được quy định tại thông tư
.

Thông tư
30 có hiệu lực thi hành từ ngày 23/9/2011 và được thực hiện cho đến khi có Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tương ứng thay thế.

Hải Yến - INFOTV

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © . DIỄN ĐÀN XNK VIỆT NAM - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger