Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Ban hành 12 Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg ngày 17/05/2011 ban hành Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam gồm 12 nhóm ngành dịch vụ, mã hóa bằng 04 chữ số.

12 nhóm ngành dịch vụ bao gồm:

1. Dịch vụ vận tải
(mã 2050) gồm:dịch vụ vận tải biển. dịch vụ vận tải hàng không, dịch vụ vận tải bằng phương thức vận tải khác, dịch vụ vận tải vũ trụ, dịch vụ vận tải đường sắt, dịch vụ vận tải đường bộ, dịch vụ vận tải đường sông, dịch vụ vận tải đường ống và truyền tải điện năng, dịch vụ hỗ trợ và dịch vụ liên quan đến vận tải khác.

2. Dịch vụ du lịch
(mã 2360) gồm: dịch vụ du lịch liên quan đến công việc, dịch vụ du lịch vì mục đích cá nhân.

3. Dịch vụ bưu chính và viễn thông
(mã 2450) gồm: dịch vụ bưu chính và chuyển phát, dịch vụ viễn thông.

4. Dịch vụ xây dựng
(mã 2490) gồm: dịch vụ xây dựng thực hiện ở nước ngoài, dịch vụ xây dựng thực hiện tại Việt Nam.

5. Dịch vụ bảo hiểm
(mã 2530) gồm: dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ bảo hiểm vận tải hàng hoá xuất, nhập khẩu, dịch vụ bảo hiểm trực tiếp khác, dịch vụ tái bảo hiểm, dịch vụ hỗ trợ hoặc liên quan đến bảo hiểm.

6. Dịch vụ tài chính
(mã 2600) gồm: dịch vụ thanh toán, dịch vụ bảo lãnh tín dụng, dịch vụ quản lý quỹ đầu tư, dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ khác liên quan đến tài chính.

7. Dịch vụ máy tính và thông tin
(mã 2620) gồm: dịch vụ máy tính và dịch vụ thông tin.

8. Phí mua, bán quyền sử dụng giấy phép, thương hiệu, bản quyền
(mã 2660) gồm: phí mua, bán nhượng quyền thương mại, sử dụng thương hiệu và các quyền tương tự; phí mua, bán bản quyền và giấy phép khác.

9. Dịch vụ kinh doanh khác
(mã 2680) gồm: dịch vụ mua bán hàng chuyển khẩu và dịch vụ khác liên quan đến hoạt động thương mại; dịch vụ thuê, cho thuê hoạt động; Dịch vụ kinh doanh khác, dịch vụ kỹ thuật, chuyên môn.

10. Dịch vụ cá nhân, văn hóa và giải trí
(mã 2870) gồm: dịch vụ nghe nhìn và dịch vụ liên quan; dịch vụ cá nhân, văn hoá và giải trí khác.

11.Dịch vụ Chính phủ, chưa được phân loại ở nơi khác
(mã 2910)

12.Dịch vụ Logistic
(mã 9000).

Mỗi nhóm ngành dịch vụ được chi tiết thành các phân nhóm, sản phẩm và cũng được mã hóa bằng 04 chữ số.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011. /.
 
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © . DIỄN ĐÀN XNK VIỆT NAM - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger