Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu hóa chất bảng

I. Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế

II. Cơ sở pháp lý:

1.Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2005 về thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học.

2.Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

3. Nghị định số 59/2006/NĐ–CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hàng hoá. dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

4.Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về An toàn hoá chất

5.Thông tư của Bộ Công nghiệp 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 Hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp

III. Hồ sơ thủ tục hành chính:

1) Đơn đề nghị theo mẫu trong đó có kèm theo cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nêu tại Nghị định Chính phủ số 100/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 ;

2) Bản sao hợp lệ còn giá trị Quyết định hoặc Giấy phép thành lập doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp ;

3) Bản sao hợp lệ còn giá trị Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp ;

4) Bản sao hợp lệ còn giá trị Đăng ký mã số thuế doanh nghiệp ;

5) Bản sao hợp lệ còn giá trị Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hoá là hoá chất Bảng (Vụ đang phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị xây dựng thông tư hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hoá là hoá chất Bảng. Dự kiến thông tư sẽ được thông qua vào tháng 10 năm 2008). (Giải pháp tạm thời các doanh nghiệp tự làm Bản cam kết thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về hoá chất)

6) Bản sao hợp lệ Đăng ký mã số doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu (nếu có xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm).

7) Hợp đồng hoặc Giấy cam kết (thoả thuận, ghi nhớ) về việc nhập, xuất khẩu hoá chất Bảng.

IV. Điều kiện cấp phép:

- Doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật được xuất khẩu hoặc nhập khẩu hoá chất Bảng 1 với các tổ chức, cá nhân của quốc gia thành viên của Tổ chức Cấm vũ khí hoá học ( Phụ lục số 2 của Nghị định Chính phủ số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005) trong những trường hợp cho những mục đích không bị Công ước cấm (theo mục 11, điều 2, chương 1 của Nghị định Chính phủ số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005).

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hành nghề hoá chất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và có giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế, mã số thuế xuất nhập khẩu.

- Có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hoá là hoá chất Bảng do Sở Công nghiệp và Thương mại cấp (Vụ đang phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị xây dựng thông tư hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hoá là hoá chất Bảng, dự kiến thông tư sẽ được ban hành trong 2008). (Giải pháp tạm thời các doanh nghiệp tự làm Bản cam kết thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về hoá chất).

- Đảm bảo đầu tư theo đúng các mục đích không bị cấm theo quy định đối với HC Bảng 1 tại Mục 1 Điều 4; đối với HC Bảng 2,3 tại Mục 11 Điều 2 Nghị định Chính phủ số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005.

- Doanh nghiệp hàng năm phải thực hiện việc thông báo và khai báo theo đúng quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp có nghĩa vụ phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thanh, kiểm tra tại cơ sở hoạt động của doanh nghiệp.

V. Quy trình xử lý:

Quy trình xử lý nêu cụ thể trong Quy trình xem xét và cấp văn bản chấp thuận đầu tư cơ sở hoá chất Bảng số 55 và Quy trình cấp giấy phép xuất nhập khẩu hoá chất Bảng số 54.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © . DIỄN ĐÀN XNK VIỆT NAM - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger