Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Thông báo tên miền chính thức của Diễn Đàn Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - VNExim Forum

Xin thay mặt Ban Quan Trị xin thông báo tới toàn thể thành viên Diễn Đàn Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - VNExim Forum.


  • Tiên miền hoạt động chính thức dùng truy cập vào diễn đàn sẽ là:
- Http://vnexim.com.vn
  • Tên miền phụ là:
- Http://vnexim.vn
- Http://diendanxuatnhapkhau.com

Vậy xin thông báo tới toàn thể bà con để tiện việc truy cập và giới thiệu.

Xin trân trọng cảm ơn!

BQT

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © . DIỄN ĐÀN XNK VIỆT NAM - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger