Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Phụ phí liên liệu - BAF (Bunker Adjustment Factor)

BAF – Phụ phí nhiên liệu (Bunker Adjustment Factor) Là khoản phụ phí (ngoài cước biển) hãng tàu thu từ chủ hàng để bù đắp chi phí phát sinh do biến động giá nhiên liệu, tương đương với thuật ngữ Phụ phí liên liệu - BAF (Bunker Adjustment Factor).

Phụ phí nhiên liệu được áp dụng từ sau “cú sốc giá dầu lửa” (oil price shocks) vào những năm 1970 khi giá nhiên liệu tăng vọt với biên độ lớn. Từ đó, hệ số điều chỉnh giá nhiên liệu, phụ phí nhiên liệu, hay những phụ phí có tên tương tự tiếp tục được sử dụng như một đặc trưng trong giá dịch vụ vận tải tàu chợ.

Lý do đằng sau hệ thống phụ phí này là các tàu container cần phải duy trì tốc độ cao để đảm bảo cung cấp dịch vụ vận chuyển nhanh, do đó chi phí nhiên liệu là rất lớn. Khi giá dầu tăng đột ngột, các hãng tàu chợ, nhất là trong công hội, không thể điều chỉnh giá cước đủ kịp thời để đối phó với ảnh hưởng bất lợi. Trong trường hợp như vậy, việc điều chỉnh phụ phí BAF linh hoạt (khi giá cước không đổi) là một công cụ hữu hiệu giúp hãng tàu bù đắp chi phí.

BAF có thể được thể hiện khác nhau tùy theo hãng tàu và hiệp hội tàu. Phụ phí này có thể được tính dưới theo phần trăm của cước biển, hoặc một khoản tiền cụ thể trên một tấn hàng hay một mét khối hàng, hay cũng có thể tính gộp cho mỗi container. Theo điều kiện thực tế, hãng tàu có thể giảm BAF khi phù hợp, chẳng hạn khi giá nhiên liệu ở các cảng trung gian giảm.

Các hiệp hội tàu chợ có thể sử dụng cách giảm BAF hay các phụ phí khác như một sách lược marketing nhằm khuyến khích người gửi hàng sử dụng dịch vụ của các thành viên hiệp hội. Thông thường, sẽ có kế toán độc lập xem xét giá nhiên liệu thực tế tại các cảng trung gian trên tuyến vận chuyển dựa vào dữ liệu do các hãng tàu thành viên cung cấp. Các kế toán viên sau đó tư vấn cho hiệp hội nên tăng hay giảm phụ phí BAF. Việc đánh giá này có thể được thực hiện hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí thường xuyên hơn trong giai đoạn có nhiều biến động. Kết quả đánh giá và bất kỳ thay đổi mức thu BAF nào sẽ được công bố và thông báo cho các hiệp hội chủ hàng (shippers’ associations).

Chủ hàng và các hiệp hội chủ hàng thường phản đối việc áp dụng BAF (cũng như các phụ phí cước biển (Ocean freight surcharges or Sea freight additonals) khác: Phụ phí CAF (Currency Adjustment Factor),Phụ phí THC (Terminal handling charge)...), nhưng thường thì họ vẫn trả các phụ phí (tất nhiên điều này phụ thuộc vào việc chủ hàng cần dịch vụ của hãng tàu đến mức nào).

Cần phải khẳng định rằng trong hầu hết các trường hợp, các hãng tàu thành viên của công hội không kiểm soát được giá nhiên nhiệu tại các cảng khác nhau mà tàu nhận nhiên liệu. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận là một số công hội có thể không phản ánh kịp thời sự giảm giá nhiên liệu trong biểu
BAF công bố, dẫn đến nghi ngờ từ phía chủ hàng về tính minh bạch trong mức phí BAF.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © . DIỄN ĐÀN XNK VIỆT NAM - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger