Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Cấp Giấy phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng Ôdôn

Đơn vị chủ trì: Vụ Xuất nhập khẩu

1. Lãnh đạo chủ trì, cán bộ xử lý hồ sơ:

Lãnh đạo Vụ: Phó Vụ trưởng Phan Văn Chinh

Cán bộ xử lý hồ sơ: Hoàng Hoài Hạnh

2. Căn cứ pháp lý:

- Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11 ngày 7 năm 2005 của Bộ Thương mại - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

3. Quy trình xử lý và hồ sơ thủ tục hành chính:

- Doanh nghiệp nhập khẩu gửi đăng ký nhập khẩu đã được Bộ Tài nguyên Môi trường xác nhận theo mẫu quy định tại Thông tư Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11 ngày 7 năm 2005 của liên Bộ Thương mại - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất các chất làm suy giảm tầng Ô-zôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng Ô-zôn. tới Bộ Công Thương.

- Sau khi nhận được đăng ký của doanh nghiệp, Bộ Công Thương, trong thời hạn năm ngày làm việc, có trách nhiệm cấp phép nhập khẩu cho doanh nghiệp.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © . DIỄN ĐÀN XNK VIỆT NAM - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger